Telefon: 485 105 438

SPRÁVA HŘBITOVA U KREMATORIA LIBEREC

  • Ukládání uren do hrobů
  • Pronájem urnových hrobových míst
  • Vedení evidence urnových hrobových míst
  • Údržba hřbitova
  • Příjem objednávek kamenických prací
  • Výdej uren a další administrační činnost

Pracovnice kanceláře, objednávky kamenických prací:


Ceník pronájmu hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem pohřebiště Urnový háj krematoria

Rada města Liberce na své schůzi dne 5.6.2012 usnesením číslo 478/2012 schválila Ceník pronájmu hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem pohřebiště Urnový háj krematoria, který je platný od 1.7. 2012.

Popis služby

1 rok

DPH 15%

vč DPH/1 rok

10 let

DPH 15 %

vč DPH/10 let

pronájem hrobového místa / 1 m2 55 0 55 550 0 550
pronájem kolumbárium 30,7 4,3 35 307 42,98 350
pronájem kolumbární zeď 60 0 60 600 0 600
služby správy pohřebiště za 1 m2 219,3 30,7 250 2193 307,02 2500
služby správy pohřebiště 149,12 20,88 170 1491,2 208,77 1700

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Úhrada cen se provádí předem minimálně na dobu 5 let.

V níže uvedených přílohách můžete stáhnout kompletní ceníky. Dokumenty jsou ve formátu pdf, k jejich otevření je nutné mít nainstalovaný program Adobe Reader X.