Telefon: 485 105 438

Ukládání zpopelněných ostatků na urnovém háji hřbitova

Urnový háj libereckého krematoria

Rozptylová loučka na hřbitově

Rozptylová loučka libereckého krematoriaRozptylová loučka libereckého krematoriaRozptylová loučka libereckého krematoria

Rozptylová loučka slouží od roku 1973 a je nepostradatelnou součástí hřbitova. Jsou zde uloženy ostatky více než 3000 zesnulých. Vlastní rozptýlení se provádí (po předchozí úpravě popela rozemletím) pomocí speciální urny na ploše pěstěného a ošetřovaného trávníku za přítomnosti pozůstalých - obřad s hudbou a řečí, nebo bez přítomnosti pozůstalých.

Urnový háj

Urnový háj libereckého krematoriaUrnový háj libereckého krematoriaUrnový háj libereckého krematoria

Urnový háj tvoří architektonicky vhodně vyřešený prostor, kde jsou umístěna urnová hrobová místa. Uživatel hrobového místa je v souladu s Řádem pohřebiště oprávněn ukládat s vědomím správce pohřebiště do betonových, či plastových schránek hrobu zpopelněné ostatky, postavit dle schváleného návrhu pomník, upravit místo květinami.

Kolumbárium, kolumbární zeď

Kolumbaria libereckého krematoriaKolumbaria libereckého krematoriaKolumbaria libereckého krematoria

Zpopelněné ostatky mohou pozůstalí ukládat v ozdobných urnách do kolumbárních schránek umístěných buď v interiéru dvou kolumbárií (iedno je v levém křídle budovy krematoria a druhé v areálu hřbitova), nebo v kolumbárních zdech, tvořící z části obvod areálu urnového háje.

Společný hrob

Krematorium Liberec - společný hrobKrematorium Liberec - společný hrobKrematorium Liberec - společný hrob

Na hřbitově je rovněž k dispozici anonymní místo pro ukládání zemřelých, kteří si přáli být uloženi do společného prostoru. Dále slouží pro uložení uren ze zrušených individuálních hrobových míst. Toto místo je na hřbitově rovněž udržováno.