Telefon: 485 105 438

Rozloučení v obřadní síni

Církevní obřady, stejně jako občanské, jsou limitované 30 minutami, včetně hudební produkce. Obřady se konají obvykle od 9.00 do 14.00 hodin, dle termínů, které si pohřební služby dohodnou na dispečinku.

Při zpracovávání scénáře pro smuteční rozloučení v obřadní síni krematoria v Liberci, které pohřební služby nabízejí objednavatelům pohřbů, se vychází z požadavků rodiny. Objednavatel má právo volby a výběru tak, aby naplnil přání zesnulého a tradice.

Nabídka smutečního rozloučení může mít tento průběh:

  • Hudba, projev, obřad začíná hudbou při příchodu smutečních hostů, další skladba na uklidnění, vystoupení řečníka - báseň podbarvená hudební skladbou, recitace a následný projev, hudební skladba dle výběru, poděkování, odvoz rakve, ukončení
  • Hudba bez projevu -jen hudební skladby
  • Rozloučení s urnou (zpopelněnými ostatky)
  • Podle požadavku objednatele

Obřady začínají uvedením pozůstalých a všech smutečních hostů - obřadníkem - do obřadní síně za hudebního doprovodu. Po úvodních skladbách následuje celý smuteční obřad podle scénáře objednavatele pohřbu. Smuteční síň krematoria slouží i jako místo pro pietní rozloučení se zesnulými, kteří budou ukládáni do země včetně církevního rozloučení. Po ukončení obřadu je rakev převezena k hrobu či kremaci.

Memento mori - pamatuj na smrt.