Telefon: 485 105 438

Kremační zařízení v libereckém krematoriu

Technologie špičkové kvality

Splnění vysokých provozně - technických nároků současně s požadavky na etiku kremace a ekologickou nezávadnost, estetiku, hygienu a bezpečnost práce - to jsou kritéria, kterým je podřízena konstrukce a výroba kremačního zařízení dodávaného firmou PKI Teplotechna Brno s.r.o. v licenci francouzské firmy FDI Paříž.

Charakter procesu kremace

Spaliny vzniklé pří kremaci v hlavní komoře jsou odtahovány přes boční směšovací komory s přívody sekundárního vzduchu do dopalovacích komor. Za přítomnosti sekundárného a terciárního vzduchu dochází k efektivnímu dopalovacímu procesu a tím k dokonalému zlikvidování škodlivin v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Proces kremace je řízen počítačem, kontrolu ekologicky nezávadného spalování zajišťuje kyslíková sonda umístěná za dopalovací komorou.

Průběh kremace

1. fáze: předehřev k dosažení:

  • 700-800 °C v hlavní komoře
  • 850°C v dopalovací komoře

2. fáze: zavezení rakve a kremace
3. fáze: kremace pří teplotách v rozmezí 850 - 1050 °C
4. fáze: ukončení kremace a přemístění popela na chladící rošt v peci
5. fáze: zpracování popela v mlýnku
6. fáze: uložení do úřední urny

Charakteristiky procesu

  • teplota 800 -1 050 °C
  • trvání 60 - 90 minut podle hmotnosti zesnulého
  • barva popela šedobílý až bílý
  • množstvi popela cca 2,5 až 5 kg (po úpravě)

Život je dlouhý, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky, ne časem (Seneca)

Ovládací panel kremační pece Ovládací panel kremační pece