Telefon: 485 105 438

Ukončení květinové výsadby – „OSÁZENÍ“ hrobových míst - Krematorium Liberec

07.09.2017

OZNÁMENÍ

Ukončení květinové výsadby – „OSÁZENÍ" hrobových míst- v urnovém háji U krematoria
(„ Smlouva O dílo zák. 89/2012 Sb" )

Vzhledem ke skutečnosti, že počínaje dnem 1. 7. 2017 provoz a správu pohřebiště U Krematoria , Liberec , převzal SML Liberec, odbor správy veřejného majetku, sídlem Jablonecká ul. č.p. 41/27, Liberec ,

oznamujeme odběratelům služby „Osázení hrobového místa" , která byla prováděna společností LIKREM s.r.o. ,
na základě uzavřené Smlouvy O dílo dle zák. č.89/2012 Sb ,

že tato služba byla datem 20. 6. 2017 ukončena.

Tímto vyzýváme plátce/odběratele této služby, nechť se dostaví do kanceláře správy krematoria na adrese :
U Krematoria 460, Liberec ,
za účelem vyplacení nevyčerpané zálohy za službu „Osázení" .

Nevyčerpaná záloha se vyplácí v hotovosti , ev. po domluvě též bankovním převodem na účet odběratele ,
vždy po předložení Smlouvy na osázení a občanského průkazu ,
od 1. 9. 2017 do 29. 6. 2018
v běžných provozních hodinách :
PONDĚLÍ – PÁTEK - 8.00 - 15.30 hod. (nejpozději ½ hodiny před koncem provozní doby) .

Pokud jste jako odběratelé této služby, již obdrželi písemné oznámení, vezměte jej k jednání s sebou.