Telefon: 485 105 438

Sdělení pro pozůstalé a nájemce hrobových míst

15.11.2016

Sdělení pro pozůstalé a nájemce hrobových míst urnového háje U Krematoria Liberec :

UKLÁDÁNÍ UREN V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

od data 16. 11. 2016 až DO JARNÍCH MĚSÍCŮ respektive DO ODVOLÁNÍ NEBUDOU URNY UKLÁDÁNY DO HROBOVÝCH MÍST
(vyjma kolumbárních schránek).

Po tuto dobu mohou být urny uloženy v depozitu krematoria bezplatně.

O termínu ukládání uren v příštím roce budeme včas informovat.