Telefon: 485 105 438

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ DOBY NÁJMU VÝZVA K PŘEVZETÍ A ODSTRANĚNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ

16.02.2017

V souladu s § 25 Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. UPOZORŇUJEME,
že skončila sjednaná doba nájmu na hrobové místo v Urnovém háji U Krematoria
NÁSLEDUJÍCÍM NÁJEMCŮM (viz.níže).
Žádáme tímto nájmce o převzetí či odstranění hrobového zařízení ( pomníky, urny, podstavce, rámy
atd. )
Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. §25/odst. 9 stanoví, že pokud si nájemce po skončení nájmu
neodebere hrobové zařízení vč. urny(uren), postupuje provozovatel pohřebiště dle §20 písm. g) bodů 4) a 5)
obd.
Tzn. pokud se nájemce nepřihlásí o tyto věco do 1 roku od vyvěšení této písemnosti, bude s věcmi
naloženo jako s věcmi opuštěnými (v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2015SB § 1045,1050,1057).
V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky na č. 485 105 438 či osobně v kanceláři krematoria v úřední
dny : Pondělí 8-16:30h , Úterý 8- 15:00h. Po telefonické domluvě v jiné dny.
Vyvěšeno dne 15.2.2017 ( na vývěsce Urnového háje U krematoria, Liberec, na úřední desce MML a na
webových stránkách správce pohřebiště : LIKREM s.r.o.

Více info v příloze....

Přílohy ke stažení